Rękawice jednorazowe nitrylowe różowe ESSENTI CARE

 ESSENITCARE ROSSE

Niepudrowane diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, niejałowe, do jednorazowego użycia, koloru różowego, 100 sztuk/opakowanie.

 

 

 

Rękawice nitrylowe  różowe ESSENTI CARE    


 
Informacje podstawowe


    Polecane dla osób uczulonych na lateks. Stanowią one alternatywę dla rękawic lateksowych.

 •    rodzaj rękawic: diagnostyczne, ochronne
 •    surowiec: kauczuk nitrylowy
 •    środek pudrujący: niepudrowane, niejałowe
 •    ilość w opakowaniujednostkowym: 100 sztuk
 •    powierzchnia: teksturowane na końcach palców
 •    wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
 •    kształt: uniwersalny; pasujące na obie dłonie
 •    kolor: różowy
 •    rozmiary:  XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
 •    Jednorazowego użytku.


Normy jakościowe

 • Spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy  o Wyrobach Medycznych93/42/EWGzmienionej Dyrektywą 2007/47/WE dla wyrobów medycznych Klasy 1.
 • Spełniają przepisy Dyrektywy o Środków Ochrony Indywidualnej89/686/EWG w Kategorii I.
 • Są zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi:EN455, EN420.
 • Produkowane są zgodnie z Systemami Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003.
 • Zgodne z normą ASTM F1671 (Test przenikania wirusów).
 • Bezpieczne dla kontaktu z żywnością: zgodne z Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 10/2011, Rozporządzeniem(WE) Nr 1935/2004oraz Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 2023/2006.Zastosowanie:
- badania diagnostyczne
- badania lekarskie
- opieka pielęgniarska
- w laboratoriach medycznych i analitycznych
- czynności terapeutyczne
- kontakt z żywnością
- ochrona rąk przed chemikaliami w przemyśle i gospodarstwie domowym

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od 5°C to 30°C. Chronić przed kurzem oraz światłem słonecznym. Sprawdzić przed użyciem, nie używać rękawic uszkodzonych.


Utylizacja

Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Należy się ich pozbyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Zakopywanie lub spalanie rękawic należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych.